SAVN 2014 Congres Nederlandse Taalunie

Opmerken

Finale deadline voor abstracts:
30 april 2014

Achtste Congres van de
Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN)
29 juni – 2 juli 2014
Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Zuid Afrika

“Het Nederlands (de Nederlandse taal- en letterkunde) in gesprek met ...”

In 2014 zal het achtste SAVN-congres plaatsvinden over ‘Het Nederlands (de Nederlandse taal- en letterkunde) in gesprek met andere talen/literaturen/culturen, andere disciplines, andere vormen van literatuur (bijv. “middelmaatliteratuur”), de nieuwe media of pedagogiek en methodiek’ aangeboden worden door het departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan de Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein, Zuid-Afrika.

Het congres biedt bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden. De organisatie van het congres wordt mede mogelijk gemaakt door aanzienlijke financiële steun van de Nederlandse Taalunie (www.taaluniversum.org).

 

Universiteit van die Vrystaat